Aktualności

Instrukcje i porady

Wyposażenie i budowa

Wyposażenie prasy PHRN-46 w narzędzia i urządzenia (szczęki, głowice, itp.) odpowiada wyposażeniu znanych i popularnych prasek ręcznych PH-4 i PH-6 i może być w nich stosowane wymiennie. Konstrukcja praski PHRN-46 pozwala na wykorzystywanie narzędzi i urządzeń do prasek PH-4 i PH-6. Praska posiada zasadniczy napęd nożny, dzięki temu ręce mogą być wykorzystywane do odpowiedniego manewrowania korpusem roboczym. Praska PHRN-46 posiada zawór przeciążeniowo-bezpiecznikowy.

1. WSTĘP

Ideą zaprasowywania końcówek i złączek kablowych jest stworzenie takich warunków podczas zaprasowywania, aby mogły pozostać w strefie zacisku chociażby lokalne punkty zimnych spojeń. Warunkiem uzyskania zimnego spojenia łączonych części jest nie tylko dostatecznie duże ciśnienie wywierane na łączone powierzchnie, ale również wzajemny ruch łączonych części i związany z tym przepływ materiału. Przemieszczające się materiały żyły kablowej i ścianek końcówki lub złączki ścierają się na swych powierzchniach, usuwają warstwę tlenku, uzyskują czysty metaliczny styk i pod wpływem dużego ciśnienia łączą się ze sobą, gdyż atomy łączonych części zbliżają się w tych warunkach na odległości, w których zaczynają działać siły spojeń międzycząsteczkowych.

2. OPIS ZAPRASOWYWANIA ZŁĄCZEK I KOŃCÓWEK KABLOWYCH Al i Cu

W celu uzyskania połączeń zaprasowywanych za pomocą prasy PHRN-46 należy dokonać następujących czynności. Z końcówek przewodów usuwa się izolację na takiej długości na jaką wchodzi przewód do końcówki lub złączki. Następnie końce te oczyszcza się dokładnie z brudu i tłuszczu. Z żył Al należy dodatkowo zedrzeć warstwę tlenku glinowego za pomocą szczotki stalowej. Należy również zwrócić uwagę na czystość wewnętrznej powierzchni końcówki lub złączek, a warstwę tlenku glinowego usunąć za pomocą skrobaka.

Po włożeniu do głowicy zespołu szczęk łącznie z końcówką lub złączką, należy zwrócić uwagę, by przewód był wsunięty na właściwą długość do końcówki lub złączki, oraz by końcówka lub złączka miała właściwe położenie względem szczęk zaciskowych. Właściwe zaprasowanie uzyskuje się przy zwarciu szczęk. Powstałe wypływy materiału złączki lub końcówki usuwa się przez odłamanie kleszczami.

W przypadku łączenia żył sektorowych należy je uprzednio przeformować na okrągło przy użyciu do tego celu przystosowanych szczęk.

UWAGI KOŃCOWE

Przy pomocy prasy hydraulicznej PHRN-46 można zaprasować końcówki i złączki Al cienkościenne w zakresie 16-300 mm2, końcówki złączki Cu w zakresie 16-300mm2. Można zaprasowywać końcówki i złączki grubościenne typu „Z” Al w zakresie 16-300 mm2.

Przy pomocy wyżej wymienionej prasy można również zaprasowywać końcówki i złączki wykonane wg. DIN Al i Cu w zakresie 16-240 mm2. Szczęki do zaprasowywania i przeformowywania są dostępne w pełnym asortymencie do wyżej wymienionych końcówek i złączek.